Vitamiinien yliannostus

Tiesitkö että...
Suomalaisilla esiintyy D-vitamiinin puutosta, sillä sen saanti ravinnosta on vähäistä ja pimeänä vuodenaikana elimistö ei pysty valmistamaan riittävästi D-vitamiinia.

Lue lisää aiheesta:
Miksi tarvitsemme vitamiineja?
Ovatko lisäravinteet turvallisia?
Kaikki vitamiinilisäravinteet valmistetaan valvotuissa olosuhteissa ja niiden käyttö on turvallista. Vitamiinien tarve on hyvin yksilöllistä ja niiden saantisuosituksia tarkistetaan jatkuvasti. Vitamiinilisän pakkauksen ohjeita noudattamalla varmistat turvallisen käytön.
Ulkopuoliset linkit
 

Vitamiinien tarve

Yksilöllistä vitamiinitarvetta on vaikea määrittää, sillä siihen vaikuttavat yksilön paino, ravinto, elinolosuhteet, perintötekijät, liikunnan määrä sekä muut elämäntavat. Suomessa ohjeet vitamiinien suositeltavista päivittäisistä saanneista julkaisee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vitamiinien suositeltavaa päivittäistä saantia tarkistetaan noin viiden vuoden välein. Tarkkaa rajaa vitamiinien yliannostukselle on mahdotonta määrittää.

Vitamiinien yliannostus ja myrkytysoireet

Kaikissa vitamiineissa myrkytysoireita aiheuttava yliannostus on monta kertaa suurempi kuin suositeltavan päivittäisen saannin määrä. Esimerkiksi D-vitamiinin suositeltava päivittäinen vähimmäissaanti aikuisella on vähintään 7,5 µg/vrk, mutta tutkijat ovat ehdottaneet turvalliseksi ylärajaksi huomattavasti korkeampaa 250 µg:n saantia vuorokaudessa. Terveillä aikuisilla D-vitamiinin jatkuva 1250 µg:n päivittäinen saanti saattaa aiheuttaa myrkytysoireita useita kuukausia kestävän päivittäisen saannin jälkeen. Vitamiinien yliannostuksen oireet häviävät kun annostusta pienennetään. Eri vitamiineilla yliannostusoireet vaihtelevat. Useimpien vitamiinien liialliseen saantiin liittyy pitkäkestoista pahoinvointia. E-vitamiini ei yleensä aiheuta mitään oireita suurinakaan annoksina.

Rasvaliukoiset vitamiinit

Rasvaliukoisia vitamiineja ovat A-, D- E- ja K-vitamiinit. Rasvaliukoiset vitamiinit kerääntyvät elimistöön silloin kun kaikelle vitamiinille ei ole tarvetta. Hyvänä puolena onkin, että rasvaliukoisia vitamiineja ei tarvitse saada päivittäin. Huonona puolena on, että jatkuva rasvaliukoisten vitamiinien yliannostus saattaa aiheuttaa myrkytysoireita vasta kuukausien kuluttua, siinä vaiheessa kun vitamiinia on kertynyt elimistöön liikaa. Yliannostuksen oireet häviävät kun vitamiinin saantia vähennetään.

Vesiliukoiset vitamiinit

Vesiliukoisia vitamiineja ovat B- ja C-vitamiinit. Elimistö varastoi niitä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Siksi niitä tulisikin saada päivittäin. Ylimääräiset vesiliukoiset vitamiinit poistuvat pääasiassa virtsan mukana. Poikkeuksena on B12-vitamiini joka varastoituu elimistöön. Vesiliukoisia vitamiineja on melko turvallista nauttia esimerkiksi lisäravinteista. Vitamiinien yliannostusta ei tapahdu vesiliukoisilla vitamiineilla, ellei päivittäinen saanti ole erityisen suurta.